• status prawny, organizacja i funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa

  •  status prawny, organizacja i funkcjonowanie państwowych osób prawnych innych niż spółki

  • wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach Skarbu Państwa

  •  zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami skarbowymi

  • nadzór nad zarządzaniem mieniem państwowym