• status prawny, organizacja i funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa
  • status prawny, organizacja i funkcjonowanie państwowych osób prawnych innych niż spółki
  • wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach Skarbu Państwa
  • zarządzanie nieruchomościami skarbowymi
  • nadzór nad zarządzaniem mieniem państwowym