• uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej i pocztowej
  • reglamentacja cen na usługi telekomunikacyjne i pocztowe
  • umowy o współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych (w tym umowy dostępowe, o połączeniu sieci, o współpracy międzyoperatorskiej)
  • umowy z użytkownikami usług telekomunikacyjnych i pocztowych
  • spory przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych z regulatorem i innymi organami publicznymi
  • postępowania przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi