•  regulacja rynku telekomunikacyjnego

  • uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej i pocztowej

  •  reglamentacja cen na usługi telekomunikacyjne i pocztowe

  •  umowy o współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych, w tym umowy dostępowe, o połączeniu sieci, o współpracy międzyoperatorskiej

  • umowy z użytkownikami usług telekomunikacyjnych i pocztowych

  • stosowanie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

  • umowy zawierane przez przedsiębiorców branży mediów, w tym umowy na emisję, umowy z reklamodawcami i nadawcami

  • spory przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych z regulatorem i innymi organami publicznymi, w tym Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  •  koncesje, pozwolenia oraz decyzje dla przedsiębiorców branży radiowej, telewizyjnej oraz telekomunikacyjnej

  •  postępowania przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi