•  obsługa prawna publicznych i niepublicznych szkół wyższych
  • tworzenie i opiniowanie statutów, uchwał, regulaminów, procedur oraz decyzji organów szkół wyższych
  • stosowanie przez szkoły wyższe prawa zamówień publicznych
  • pozyskiwanie przez szkoły wyższe pomocy publicznej
  • postępowania przed organami administracji publicznej, w tym przed Ministerstwem Edukacji i Nauki
  • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych