• porozumienia ograniczające konkurencję
  • nadużywanie pozycji dominującej
  • koncentracja przedsiębiorców
  • nieuczciwe praktyki rynkowe
  • postępowania antymonopolowe, w tym przed Komisją Europejską
  • postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi
  • czyny nieuczciwej konkurencji