• obsługa prawna podmiotów korporacyjnych, w tym akcjonariuszy, wspólników oraz organów spółek, przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji
  • bieżąca obsługa związana z działalnością gospodarczą spółek
  • doradztwo w wyborze właściwej formy prawnej i struktury korporacyjnej
  • zakładanie i likwidacja spółek
  • obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń
  • przygotowywanie, negocjowanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności przedsiębiorstwa wraz z nadzorem nad ich wykonywaniem
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, w tym uchwał, regulaminów i statutów
  • doradztwo w zakresie transakcji fuzji i przejęć
  • postępowania przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji publicznej