• reprezentacja przed organami administracji geologicznej oraz organami nadzoru górniczego
  • koncesje geologiczne i górnicze
  • własność górnicza
  • użytkowanie górnicze
  • szkody górnicze
  • partnerstwo publiczno-prywatne w ramach działalności geologicznej i górniczej