• koncesje energetyczne
  • taryfy na paliwa i energię
  • umowy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym umowy przesyłowe
  • umowy przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami paliw i energii
  • odnawialne źródła energii
  • spory przedsiębiorstw energetycznych z regulatorem i innymi organami publicznymi
  • postępowania przedsiębiorstw energetycznych przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi