• występowanie elementów pomocy publicznej w poszczególnych transakcjach lub działaniach
  • prawna dopuszczalność pomocy publicznej w świetle prawa unijnego
  • notyfikacja i zatwierdzanie pomocy indywidualnej oraz programów pomocowych
  • pomoc publiczna na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
  • rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym
  • kontrola wykorzystania pomocy publicznej i zwrot pomocy publicznej
  • postępowania sądowe w sprawach pomocy publicznej, w tym przed sądami unijnymi