• elementy pomocy publicznej w poszczególnych transakcjach lub działaniach przedsiębiorców
  • prawna dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w świetle prawa unijnego
  • postępowania z zakresu pomocy publicznej zawisłe przed właściwymi organami w Polsce, w tym przed Najwyższą Izbą Kontroli, oraz przed Komisją Europejską
  • notyfikacja i zatwierdzanie pomocy publicznej indywidualnej oraz programów pomocowych
  • pomoc publiczna na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
  • rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym
  • kontrola wykorzystania pomocy publicznej i zwrot pomocy publicznej
  • interpretacja i wykonywanie umów lub decyzji o udzieleniu pomocy
  • postępowania sądowe w sprawach z zakresu pomocy publicznej, w tym przed sądami unijnymi
  • profesjonalne szkolenia z zakresu unijnych oraz polskich regulacji pomocy publicznej