• transakcje na rynku nieruchomości, w tym w zakresie zawierania umów sprzedaży oraz najmu odnośnie nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych, przemysłowych, hotelowych i rozrywkowych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • finansowanie nabycia i zagospodarowania nieruchomości
  • pozyskiwanie instrumentów wsparcia w zakresie inwestycji w nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów pomocy publicznej
  • obsługa prawna inwestycji deweloperskich oraz infrastrukturalnych
  • prawo zagospodarowania przestrzennego, w tym analiza postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • przetargi na roboty budowlane oraz obsługa kontraktów budowlanych
  • postępowania administracyjne w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji, w tym decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie inwestycji
  • służebności gruntowe, służebności przesyłu, umowy z dostawcami mediów
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących nieruchomości i kontraktów budowlanych