• postępowania w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, w tym zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, postępowania wizowe
  • określanie właściwej podstawy prawnej zatrudniania cudzoziemców
  • przygotowywanie koniecznych wniosków oraz niezbędnych dokumentów na początkowym etapie postępowania w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców; weryfikacja aktualnego statusu wszczętej uprzednio sprawy 
  • audyt praktyk stosowanych przez konkretnych przedsiębiorców w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce
  • szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP