Kancelaria Prawna Profesor Szydło i Współpracownicy, prowadząca obecnie swoją działalność pod firmą Kancelaria Prawna Wojciech Szydło i Współpracownicy Spółka Komandytowa, założona została w 2008 roku przez braci: radcę prawnego prof. dra hab. Marka Szydło oraz adwokata dra hab. Wojciecha Szydło, którzy umiejętnie i efektywnie łączą praktykę stosowania prawa z działalnością naukowo-dydaktyczną prowadzoną w ramach zatrudnienia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. To wieloletnie doświadczenie wspólników kancelarii sprawia, że usługi doradztwa prawnego świadczone przez kancelarię cechuje specjalistyczna wiedza, naukowa rzetelność, dokładność, profesjonalizm, oryginalność proponowanych rozwiązań, indywidualne podejście do sprawy klienta oraz skuteczność.

Kancelaria, przez fakt bliskiej współpracy z wieloma naukowymi autorytetami prawniczymi oraz doświadczonymi prawnikami-praktykami, świadczy swoim klientom usługi prawne na najwyższym merytorycznym poziomie, czyniąc to we wszystkich dziedzinach prawa prywatnego i publicznego. Posiadana przez prawników kancelarii, nieustannie poszerzana, wiedza z zakresu prawa, umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów prawnych, także tych unijnych oraz znajomość praktycznych i biznesowych aspektów funkcjonowania obrotu gospodarczego sprawia, że przygotowywane przez nich opinie i analizy pozwalają na skuteczne dostosowanie się przedsiębiorców do nowych przepisów oraz właściwe zarządzanie ryzykiem prawnym związanym ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym.

Doradztwo kancelarii obejmuje w szczególności aspekty prawa gospodarczego, w jego wymiarze publicznym oraz prywatnym, prawa regulacji sektorowej, w tym prawa energetycznego, telekomunikacyjnego i pocztowego, prawa zamówień publicznych, prawa gospodarki komunalnej, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, pomocy publicznej, prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, prawa geologicznego i górniczego, prawa gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzania mieniem publicznym, prawa spółek, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa ochrony danych osobowych, e-administracji, prawa własności intelektualnej, zarządzania wierzytelnościami oraz legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Wspólnicy kancelarii od wielu lat doradzają najważniejszym krajowym instytucjom publicznym oraz polskim i zagranicznym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze Unii Europejskiej. Dorobek kancelarii i zakres świadczonych przez nią usług obejmuje bieżące doradztwo prawne oraz sporządzanie specjalistycznych analiz i opinii prawnych, których adresatami są: organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, urzędy państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, publiczne jednostki ochrony zdrowia, uczelnie publiczne, instytuty badawcze, spółki sektora bankowego, paliwowego, górniczego, telekomunikacyjnego, energetycznego, informatycznego, mediów, budowlanego, transportowego, pocztowego, farmaceutycznego, w tym również najwięksi polscy przedsiębiorcy notowani na GPW w ramach indeksu WIG20. Równolegle prawnicy kancelarii reprezentują swoich klientów w postępowaniach przed polskimi i unijnymi sądami: Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami administracyjnymi oraz urzędami państwowymi i samorządowymi