•  audyty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych stosowanych przez badane podmioty
  • analizy wdrażanych przez klientów narzędzi informatycznych (systemów, aplikacji, rozwiązań sprzętowych) wspierających funkcjonowanie e-Administracji
  • raporty opisujących stan realizacji obowiązków prawnych w zakresie nowych instytucji prawa, kreujących sferę e-Administracji
  • wsparcie oraz doradztwo w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania mechanizmów e-Administracji
  • testy sprawdzające funkcjonalność systemów teleinformatycznych stosowanych w celu realizowania zadań publicznych przez badany podmiot
  • specjalistyczne szkolenia z zakresu prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania E-administracji