• tworzenie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych stosowanych przez badane podmioty
  • raporty opisujące stan realizacji obowiązków prawnych w zakresie nowych instytucji prawa, kreujących sferę e-Administracji
  • opinie o wdrożonych w podmiotach narzędziach informatycznych (systemach, aplikacjach, rozwiązaniach sprzętowych) wspierających funkcjonowanie e-Administracji
  • porady oraz zalecenia poświęcone funkcjonowaniu e-Administracji w badanym podmiocie
  • testy sprawdzające funkcjonalność systemów teleinformatycznych stosowanych w celu realizowania zadań publicznych przez badany podmiot