013

W zakresie praktyki stosowania prawa adwokat dr hab. Wojciech Szydło zajmuje się problematyką prawa prywatnego, w tym prawa umów, prawa spadkowego i prawa rodzinnego, prawa spółek, prawa ochrony konkurencji, prawa regulacji sektorowej, prawa zamówień publicznych, prawa partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa obrotu, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem gospodarowania mieniem publicznym.

 

Dr hab. Wojciech Szydło doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego. Jest autorem licznych opinii i ekspertyz prawnych. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa prywatnego, wykłady na studiach podyplomowych oraz zajęcia dla aplikantów.