013

Dr Wojciech Szydło doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego. Jest autorem szeregu opinii i ekspertyz prawnych. Jest wykładowcą akademickim w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednocześnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych: „Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie – Utrzymanie – Wycena” na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz “Prawo gospodarki nieruchomościami” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, szkoląc z zakresu prawa cywilnego, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, zajęcia dla aplikantów notarialnych oraz liczne szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa prywatnego.

Dr Wojciech Szydło jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych (artykułów, studiów) opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach prawniczych, w tym autorem monografii o reprezentacji Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego oraz komentarza o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.