Autor: Prof. dr hab. Marek Szydło

Bezpośrednia stosowalność III pakietu energetycznego do morskiego odcinka gazociągu Nord Stream 2 – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Poniższy tekst jest oparty na opinii prawnej, którą autor sporządził dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Wybudowanie i uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 (obecnie gazociąg ten ciągle znajduje się w fazie planistycznej i przygotowawczej)[1] będzie bardzo niekorzystne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej (UE), może z wyjątkiem kilku wybranych krajów UE i