Prof. Szydło i Współpracownicy
- prawo na najwyższym poziomie -

obrazek przedstawiający mapę Polski

Od 2008 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego, które cechuje specjalistyczna wiedza, naukowa rzetelność, dokładność oraz profesjonalizm.

Dzięki współpracy z naukowymi autorytetami oraz doświadczonymi prawnikami-praktykami oferujemy naszym klientom usługi prawne na najwyższym merytorycznym poziomie we wszystkich dziedzinach prawa prywatnego i publicznego.

obrazek przedstawiający mapę Europy

Pomagamy naszym klientom dostosowywać procesy i działania operacyjne do zmieniających się ram prawnych w obszarze prawa krajowego i unijnego.
Doradzamy najważniejszym instytucjom i organom administracji publicznej oraz krajowym i zagranicznym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dorobek naszych ekspertów obejmuje doradztwo prawne, specjalistyczne analizy i opinie prawne, których adresatami są: organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, publiczne jednostki ochrony zdrowia, uczelnie publiczne, instytuty badawcze, sądy powszechne i administracyjne, spółki z sektora bankowego, paliwowego, górniczego, telekomunikacyjnego, energetycznego, informatycznego, mediów, budowlanego, transportowego, pocztowego, farmaceutycznego, w tym najwięksi polscy przedsiębiorcy notowani na GPW w ramach indeksu WIG20.

Pomagamy naszym klientom w pokonywaniu aktualnych wyzwań i kształtowaniu długoterminowych strategii

ikona analizy i opinie

Analizy i opinie

sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych w złożonych i skomplikowanych merytorycznie sprawach

ikona legal compliance

Legal compliance

kompleksowy audyt pól działalności oraz procedur wewnętrznych klienta pod kątem ryzyka regulacyjnego

ikona reprezentacja

Reprezentacja

reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym przed SOKiK, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych zawisłych przed Prezesem UOKiK, Prezesem URE oraz Prezesem UKE

ikona bierząca obsługa prawna

Obsługa prawna

świadczenie bieżącej obsługi prawnej oraz doradztwa dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego

Zapoznaj się z listą publikacji członków naszego zespołu

Członków naszego zespołu cechuje najwyższy poziom merytoryczny i bogate doświadczenie praktyczne

ilustracja portret Marka Szydło

Prof. dr hab. Marek Szydło

RADCA PRAWNY

Prof. dr hab. Marek Szydło jest ekspertem w dziedzinie prawa publicznego, w tym prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego i prawa publicznego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji, prawa telekomunikacyjnego i energetycznego, prawa samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej oraz prawa zamówień publicznych. Autor stu kilkudziesięciu opinii prawnych i ekspertyz, sporządzonych dla publicznych instytucji (w tym dla Sejmu RP, Najwyższej Izby Kontroli, ministerstw, urzędów centralnych i jednostek samorządu terytorialnego) oraz dla największych polskich przedsiębiorstw (publicznych i prywatnych, w tym PKN Orlen, PGNiG, KGHM Polska Miedź S.A., Telekomunikacja Polska S.A.). W szczególności sporządzał liczne merytoryczne ekspertyzy legislacyjne mające za przedmiot projekty ustaw procedowanych w Sejmie RP, a także sporządzał dla Marszałka Sejmu projekty stanowisk Sejmu RP na potrzeby postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym. W latach 2011-2013 był radcą prawnym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj więcej

ilustracja portret Wojciecha Szydło

Dr Wojciech Szydło

ADWOKAT

Dr Wojciech Szydło specjalizuje się w regulacjach polskiego i unijnego prawa prywatnego, w szczególności z zakresu prawa spółek, prawa umów, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych. Jest wykładowcą akademickim na studiach prawniczych przedmiotów z dziedziny prawa cywilnego. Jednocześnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa prywatnego. Jest autorem wielu prac naukowych (artykułów, studiów) opublikowanych w renomowanych polskich czasopismach prawniczych, w tym autorem monografii o reprezentacji Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, współautorem komentarza do kodeksu cywilnego oraz komentarza o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Czytaj więcej

ilustracja portret Adama Haręży

Dr Adam Haręża

RADCA PRAWNY

Dr Adam Haręża jest autorem licznych opinii i ekspertyz prawnych, sporządzanych głównie na zlecenie przedsiębiorców. Jest również autorem i współautorem wielu prac naukowych (artykułów, studiów) opublikowanych  w renomowanych polskich czasopismach prawniczych, poświęconych materii prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki elektronicznej administracji publicznej w Polsce i Europie oraz przestępczości teleinformatycznej. Jako Wiceprezes zarządu fundacji - Instytutu Prawa Technologii Informacyjnych (IPTI) aktywnie współpracuje z licznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu propagowania idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji administracji publicznej, m.in. z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE).

Czytaj więcej

ilustracja portret Igora Białowąsa

Igor Białowąs

RADCA PRAWNY

Igor Białowąs ukończył studia prawnicze w 2000 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2001–2004 – odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, w którym następnie, w latach 2004-2007, pracował jako asystent sędziego. W 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Od 2007 r. prowadzi własną kancelarię radcowską. W latach  2004-2009 r. doktorant w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W zakresie działalności dydaktycznej prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami z przedmiotów: Prawo administracyjne gospodarcze oraz Prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej